06-05-2018

APROPOS ENSOMHED

 

 

Af: Torben Madsen, Odense C - psykoterapeut

 

 

-.

 

"Jeg kan da ikke bare ringe på uden at have et ærinde", var det svar, jeg fik fra en klient, da jeg foreslog hende at kontakte sine naboer.

Årsagen til mit forslag var, at denne midaldrende dame følte sig helt alene i sin trappeopgang - selv om der boede syv andre familier.

Hun frygtede desuden, at hun en dag skulle dele skæbne med dem, der ligger døde i deres hjem, indtil lugten tiltrækker naboernes opmærksomhed. Ud over det manglende ærinde anførte hun også risikoen for, at naboerne end ikke ville lukke hende ind - hvilket utvivlsomt ville få hende til at føle sig endnu mere ensom.

Hendes ønske om kontakt var med andre ord ikke stort nok til at overskygge frygten for at blive afvist, og mon ikke at tusinder af naboer kan nikke genkendende til disse betænkeligheder.

Vi vil gerne i kontakt, men det skal helst ske på andres initiativ - og samtidig skal det gerne være uforpligtende. Men hvordan undgår man så den tragikomiske situation, at to mennesker eller familier, der gerne vil møde hinanden, og som bor så tæt, at de kan høre hinandens hoste, afstår fra at mødes?

De to ting, der holdt min klient tilbage, var som nævnt det manglende ærinde og risikoen for at blive afvist. Derfor spurgte jeg hende, om det ville gøre nogen forskel, hvis naboen havde sat et skilt på døren med teksten: "Naboer er velkomne til en forfriskning".

Hendes svar var et klart "ja" - og med tilføjelsen: "Det er jo det, jeg selv skal gøre. Hvis jeg ikke tør komme til naboerne, så skal de selvfølgelig komme til mig."

Derpå tog hun hjem og satte følgende tekst på sin dør: "Naboer er velkomne til kaffe, rundstykker og en Gammel Dansk på lørdag mellem kl. 9.00 og 12.00".

Den pågældende lørdag oprandt, naboerne kom - syv ud af 11 mulige, der blev snakket, der blev drukket kaffe, der blev spist rundstykker, og alle som én var de enige om, at tiden i deres opgang fremover ville være delt i "før" henholdsvis "efter" min klients invitation.

Endvidere var de enige om, at denne idé burde spredes for alle vinde. Det være hermed gjort.

 

PS Hvis du har en kommentar/mening til brevet, skal du klikke på overskriften med rød skrift - rul derefter ned til kommentarfeltet