SPROGDOKTOREN UGE 11

 

 

 

Bøvense,

Vævlje og

Sajrsle

Sprognævnets medarbejdere bør lære at udtale fynske stednavne.

Dansk Sprognævns kamp for at undgå at bo i Bogense ser ud til at slå fejl. Der er næppe nogen vej udenom: Nævnets medarbejdere bør lære lidt vestfynsk, som er den underdialekt, der tales (eller taltes) på de kanter.

Medarbejderne kan begynde med et par bynavne. Bogense, Veflinge og Særslev udtales på vestfynsk: Bøvense, Vævlje og Sajrsle.

De tre byer ligger nemlig inden for det vestfynske sprogområde, og vestfynsk har sine særlige udtaleregler.

Øvni, vøvni og kakkeløvni

Den vestfynske dialekt er kendetegnet ved de såkaldte lukkende tvelyde: æj, oj, åw og aj, der svarer til gammeldansk e, ø, å og æ. Ben, hø, lås og hæl udtales på vestfynsk: bæjn, hoj, låws og hajl. Vestfynboer har ”bæjn i najsen” (ben i næsen).

At udtale det skriftlige o som ø – foran v- og w-lyde – er også et vestfynsk fænomen. Det mest kendte eksempel er udtrykket ”øvni, vøvni og kakkeløvni” (ovnen, vognen og kakkelovnen). Eller hvad med: ”Pøvl grøv en føvl ne i skøvi.” (Poul gravede en fugl ned i skoven).

Det er ligeledes karakteristisk for vestfynsk , at nogle tostavelsesord er blevet til enstavelsesord. Det betyder, at en række ord udtales ens: bi og bide, by og byde, skib og skibe, klud og klude. De bliver til bij, byj, skiw og kluw.

Fra Odense Fjord til Helnæs

Vestfynsk er dialekten, der hører hjemme vest for en linje, der går mellem Odense Fjord og Helnæsbugten. Men enkelte egne har dyrket særlige varianter.

Otterup-egnen er kendt for anderledes flertalsendelser: skover, armer, drenger, kæpper, hatter, bækker osv.

Og Middelfart-dialekten har en særlig bøjningsendelse i den bestemte entalsform af intetkønsord: kruset hedder kruser. På loftet: på løwder.

Endelsen går igen i udsagnsordenes tillægsform, så ”hentet” hedder ”henter” på middelfartsk. Der er åbenbart tale om en lydudvikling, hvor –et er blevet til –er.

Svenskere hærgede Vestfyn

Der er stærkt delte meninger om, hvornår vestfynsk blev til vestfynsk. Især deles vandene på spørgsmålet om, hvornår de vestfynske tvelyde blev opfundet. Altså hvornår vestfynboer begyndte at sige ”hajl” og ”bæjn” om hæl og ben.

Ligesom mange andre fynske dialekttræk har de vestfynske tvelyde været betragtet som en opfindelse fra middelalderen. Dialektforskeren Inge Lise Pedersen har dog lanceret den mulighed, at tvelydene kan stamme fra svenskekrigene i 1600-tallet.

Plyndringer, afbrændinger, død og ødelæggelse under krigen i 1657-1660 gik hårdt ud over Vestfyn. Det medførte ”befolkningsvandringer, ikke kun fra landområde til landområde, men åbenbart også fra købstad til land,” har hun skrevet.

Vestfyn blev et hjemsted for blandede og sammenbragte folk, også byfolk der flyttede på landet og blev f.eks. fogeder. Tvelydene kan have været et købstadfænomen, som de bragte med ud på landet.

Inge Lise Pedersen kalder dog selv sin hypotese for ”(dum?)dristig”.

Dum er den næppe, men lettere dristig. Det opklares nok aldrig, hvorfor vestfynsktalende har ”bæjn i najsen”.

Dialekt på retur

Måske har de det heller ikke længere. Inge Lise Pedersen undersøgte i 1980’erne talesproget i Vissenbjerg og hørte fortsat vestfynske tvelyde og nasallyde, især blandt ældre. Aj-udtalen af det lange æ var dog på retur.

Påvirkningen fra rigsdansk, regionalfynsk og odenseansk prestigesprog var i fuld gang blandt de yngre. Og den er næppe blevet mindre siden.

Lidt kendskab til vestfynsk vil dog næppe skade Sprognævnets medarbejdere, hvis de tager på feltstudier blandt ældre folk fra Bøvense, Vævlje, Sajrsle og omegn.

Hvis Sprognævnets medarbejdere vælger at pendle gennem Odense, er der også et par forstadsnavne, som de hellere må få styr på. Husk, at Næsby, Bolbro og Lumby udtales med tryk på sidste stavelse.

Spørg om sprog af Anders W. Berthelsen

Har du et spørgsmål om sproget, kan du maile til: sprog@fyens.dk